Interviews

Geef je kind vleugels

Koning Minos van Kreta houdt Daedalus en zijn zoon Icarus gevangen. Maar dan bedenkt Daedalus een manier om te ontsnappen

Ik wil afkrijgen wat ik gepland heb

In dit interview maken we kennis met een leerling op de net gestarte, experimentele daltonschool Spinoza20first. Haar vader is als emeritus-hoogleraar en expert op het terrein van leerpsychologie aan de school verbonden. Besproken wordt vooral de ervaringen van de leerling met het onderwijs op deze experimentele daltonschool.

Verras me!

Theo Douma is voorzitter van het schoolbestuur o2g2 in Groningen. Onder de 35 scholen van o2g2 zijn ook een aantal daltonscholen. Douma is bovendien landelijk betrokken bij Onderwijsplatform 2032. In dit interview wordt met name stilgestaan bij de vraag of een daltonschool nog de vrijheid heeft om eigen beleid te formuleren, als een schoolbestuur zelf een krachtig beleid voert.

Verandering is een constante factor

In dit interview komt Lineke Dusseljee aan het woord, directeur van daltonschool De Bem in Zevenaar en bestuurslid van de NDV. Voor Lineke is verandering de constante factor in het daltononderwijs. Mensen moeten uitgedaagd worden te doen waarin ze geloven. Talenten en eigenschappen die je meegekregen hebt, moet je verder uitbouwen, je blijven ontwikkelen.

Vertrouwen in je eigen mensen

In dit interview komt Gerry van Ewijk aan het woord. Hij is directeur van een daltonbasisschool De Starter in Groningen, lid van het NDV-hoofdbestuur en visiteur. Hij gaat met name in op wat dalton betekent voor zijn manier van leidinggeven.

Als je het lef hebt!

In dit interview met de voorzitter van de NDV maken we nader kennis met deze ras-Amsterdammer. Wagenaar maakt al vroeg kennis met het daltononderwijs, wordt directeur van de G.Th. Rietveldschool is Badhoevedorp. De daltonschool is voor Wagenaar vooral een sociale oefenplaats, waar je je kunt voorbereiden op de ingewikkelde samenleving. In 2004 wordt hij lid van het bestuur en volgt Dick van Hennik later op als voorzitter.

Hier komt alles samen

Interview met de drie mensen die het ambtelijk secretariaat van de NDV bemensen. Zij werken bij het VBS in Den Haag.

De ogen en oren van het Stedelijk Dalton-College in Alkmaar

Interview met twee conciërges op het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. De twee mannen hebben op de school een expliciete pedagogische taak om buiten het directe onderwijs om contact te onderhouden met de leerlingen. Hoe zij dat doen wordt in het artikel verteld.

Modern leren? Als het maar echt is!

Twee leerlingen van daltonschool, de Albertine Agnesschool in Leeuwarden zijn kinderdirecteur van het Fries Museum. In dit interview vertellen ze over hun eigen plannen en over de plannen en het werk dat ze doen als museumdirecteur.

Niet het antwoord, maar de vraag

De oud-voorzitter van de NDV vertelt in dit interview iets van zijn eigen achtergronden en drijfveren. Daarnaast geeft hij commentaar op inhoudelijke ontwikkelingen binnen het daltononderwijs. Als filosofisch practicus is hij gefascineerd door de dialoog, het gesprek. Ook binnen het daltononderwijs is de vraag wellicht belangrijker dan het antwoord.

Laat kinderen bedenken wat ze aan de samenleving willen toevoegen

Laurens de Groot is de personificatie van de fearless human being. Hij is als actievoerder betrokken geweest bij acties met Sea Shepherd tegen de illegale walvisvaart. Hij kijkt terug op zijn schoolloopbaan en wat met name een leraar op een daltonschool voor hem betekend heeft.

Een daltoniaan met ondernemerszin

In dit interview met voormalig secretaris van de NDV, Peter Graafmans, vertelt Graafmans over zijn kennismaking met daltononderwijs. Hij wordt directeur op de Mgr. Bekkerschool in Tilburg, een school die een experimentele ontwikkelingsprojectschool wordt. Later wordt Graafmans een ervaren onderwijsmanager en ambtelijk secretaris van de NDV. Hij pleit ervoor dat besturen op een daltonmanier hun scholen besturen.

Onwijs onderwijs

Tom Witjens is een jonge daltoncoördinator op De Overlaat in Tolkamer. Hij pleit voor aandacht voor het stimuleren van een growth mindset en aandacht voor Habits om Mind. Daltonvaardigheden moeten expliciet en gefaseerd aangeleerd worden, net als bij zwemles kinderen watervrij gemaakt moeten worden, zouden kinderen eerst ‘daltonvrij’ gemaakt moeten worden.

Fearless teachers

Twee jonge vrouwen zijn nog niet zo lang geleden vol idealen het daltononderwijs ingestapt. Wat beweegt hen? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun perspectieven, hun idealen?

Dalton, a way of living

Dalton is voor Roel Röhner ‘a way of living’. In dit artikel beschrijft daltoncoryfee Röhner hoe hij kennis gemaakt heeft met dalton, over zijn directeurstijd op de school aan het Pieterskerkhof en over de tijd dat zijn school een ontwikkelingsprojectschool was. Zijn school was lang de ontmoetingsplek voor daltonianen. Röhner publiceerde veel en gaf en geeft veel daltoncursussen. Tegenwoordig vooral in zijn rol bij Dalton International.

Van ‘dalton doe je’ naar ‘dalton ontwikkel je’

Johan Oort, bestuurslid van de NDV, vertelt over zijn ervaringen, als docent scheikunde en als leidinggevende van verschillende vo-daltonscholen. Ook is hij bestuurslid van de NDV (geweest). Oorts kracht ligt in het uitwerken en concretiseren van ideeën. Hij vindt vooral dat dalton in ontwikkeling moet zijn en blijven. Dalton als een maniertje dat je ‘doet’ is out of the question.

Ik bepaal zelf graag wat ik doe

In 1988 wordt Lilian Leferink bij het APS de eerste professionele daltonopleidster in Nederland. Zij kijkt terug op haar lange carrière dat in het teken gestaan heeft van het daltononderwijs.

Altijd werken vanuit de visie

Interview met daltonopleider, oud-bestuurslid en auteur Hans Wenke. Wenke benadrukt dat we in het daltononderwijs hoge doelen moeten stellen en dat daltonleraren met passie moeten werken en altijd vanuit de daltonvisie moeten werken.

Jij met je dalton!

Oud-voorzitter van de NDV Jan Dieper kijkt terug op zijn lange carrière in het daltononderwijs. In de jaren vijftig begint op daltonschool in Sloten bij Hein Kleyn, werkt in Amersfoort, sticht een daltonschool in Valthermond en in Holten en is bestuurslid, voorzitter en visiteur bij de NDV.

Dé daltonschool bestaat niet

Patrick Sins is lector daltononderwijs en onderwijsvernieuwing aan de pabo van Saxion in Deventer. In dit interview maken we kennis met hem. Ook wordt beschreven wat het voor hem betekent om ‘daltonlector’ te zijn. Zijn lectorale rede It’s about time gaat over tijd en motivatie. Presteren is vooral een kwestie van het investeren van tijd en een kwestie van motivatie en discipline.